ΟΟργανισμός μας υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης για Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτής αυτού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση και παροχή της προβλεπόμενης από τον Κώδικα ISPS* εκπαίδευσης, για τους υποψήφιους ΥΑΛΕ (ή αναπληρωτές ΥΑΛΕ).

port_yale

Διάρκεια 30 ώρες.

Η εκπαίδευση γίνεται στις άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις του ΑΚΤΙΣ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε επιλεγμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να προσληφθεί κάποιος ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΥΑΛΕ) ή Αναπληρωτής αυτού. Ο οργανισμός μας χορηγεί το προβλεπόμενο απαραίτητο πιστοποιητικό (μετά από εξετάσεις),

Τα σεμινάρια ΥΑΛΕ, 30 εκπαιδευτικών ωρών, περιλαμβάνουν τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Ανάλυση Κώδικα ISPS.
  • Εθνική Σχετική Νομοθεσία (Ν. 3622/2007)
  • Ειδικά Μέτρα για την Επάυξηση της Ναυτικής Ασφαλείας
  • Ασφάλεια Λιμενικής Εγκαταστάσεως – Επίπεδα Ασφαλείας
  • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΑΑΛΕ)
  • Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΣΑΛΕ) – Σύνταξη, Εφαρμογή, Έλεγχος
  • Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων(ΥΑΛΕ) – Καθήκοντα και Ευθύνες
  •  Δοκιμασία (Γραπτή και Προφορική)

Οι εκπαιδευτές μας είναι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, αποκλειστικά εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ, με πολυετή διδακτική εμπειρία στον τομέα της Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (Νόμος 3622/2007, άρθρο 9) για να πιστοποιηθεί κάποιος ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΥΑΛΕ) ή Αναπληρωτής αυτού, θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφαλείας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων
• Προβλεπόμενη από τον Κώδικα ISPS εκπαίδευση

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και τεχνικές που προβλέπονται από τον κώδικα ISPS και εξασφαλίζουν τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές απαιτήσεις του ΥΑΛΕ (ή αναπληρωτή ΥΑΛΕ)
Η εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική μας εμπειρία, καθώς και με τις βέλτιστες και καινοτόμους εκπαιδευτικές τακτικές που εφαρμόζουμε, εγγυούνται την επαγγελματική επιτυχία των μαθητών μας.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

*Ιnternational Ship and Port Facility Security