ΟΟργανισμός μας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΠΛΟΥΣ, υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης 100 ωρών για προσωπικό Close Protection .

Η παρούσα εκπαίδευση αποσκοπεί στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, προκειμένου κάποιος να δύναται να απασχοληθεί ως προσωπικό Close Protection.

Ο κύριος σκοπός της είναι να αναπτυχθούν οι ατομικές και ομαδικές ικανότητες των εκπαιδευομένων στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε πρόσωπα αυξημένου κύρους, έναντι διαφόρων απειλών.

Διάρκεια 100 ώρες.

Για την θεωρητική εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι στην έδρα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Για την πρακτική εκπαίδευση, η μεταφορά των εκπαιδευομένων μας από και προς τους ανάλογους χώρους εκπαιδεύσεως, γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Βασικές αρχές προσωπικής ασφάλειας.
 • Ανάλυση ρίσκου.
 • Οργάνωση ασφάλειας με βάση τους κύκλους ασφαλείας (κατοικία, συνεδριακού χώρου, χώρου εργασίας, κλπ).
 • Εκπόνηση σχεδίασης.
 • Χάραξη δρομολογίων και ευαίσθητων σημείων διαδρομής.
 • Ανάλυση τρομοκρατικών χτυπημάτων(από τη σύλληψη έως εκτέλεση σχεδίου).
 • Αναγνώριση Ύποπτων Ατόμων – Γλώσσα σώματος.
 • Αποφυγή συμπλοκής.
 • Αναγνώριση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ).
 • Βασικές αρχές ελέγχου σε επιβάτες.
 • Συγκρότηση Ομάδος ασφαλείας – Καθήκοντα – Ικανότητες μελών.
 • Ανάπτυξη της ομαδικότητας εν ώρα υπηρεσίας και πλεονεκτήματα.
 • Αποφυγή ρουτίνας εν ώρα εργασίας.
 • Στρες εν ώρα εργασίας και συνέπειες αυτού.
 • Ένοπλες τακτικές κίνησης και απομάκρυνσης του σημαίνοντος προσώπου.
 • Αποφυγή και πρόληψη επιθετικής συμπεριφοράς.
 • Α΄ Βοήθειες.
 • Επικοινωνίες – Διαδικασίες και μέθοδοι.
 • Ενημέρωση σημαίνοντος προσώπου.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων/αντικειμένων ο Οργανισμός μας στελεχώνεται με έμπειρους καθηγητές, που προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

 • Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).
 • Ειδικές Δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ.
 • Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς.
 • Νοσηλευτική / Επείγουσες Α’ Βοήθειες.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους, για την αποτελεσματική προστασία και παροχή ασφαλείας σε πρόσωπα αυξημένου κύρους. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις παρουσιαζόμενες, κατά περίπτωση, απειλές. Η εξειδίκευση του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εμπειρία των εκπαιδευτών μας, εγγυώνται:

 • Την πλήρη εκμάθηση και αφομοίωση των εκπαιδευτικών αντικειμένων.
 • Την απόκτηση αυξημένου αισθήματος αυτοπεποίθησης και αυτάρκειας.
 • Την αφύπνιση/διέγερση του ενστίκτου της επιβιώσεως.
 • Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας.
 • Την ανάπτυξη της ευρηματικότητας του ατόμου.
 • Την εμπέδωση του πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας στον τομέα του Close Protection.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.