Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2021

Σύνδεσμος:

http://www.kemea.gr/el/anakoinoseis/1212-4-2021 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης 4ης Περιόδου 2021, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

4-5 Δεκεμβρίου 2021 ή/και 11-12 Δεκεμβρίου 2021 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2021 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της 4ης Εξεταστικής Περιόδου 2021 θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της. Για την ακριβή ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Η ημερομηνία, ο τόπος εξέτασης (Εξεταστικό Κέντρο), καθώς και η ώρα προσέλευσης του υποψηφίου στο ορισθέν Εξεταστικό Κέντρο θα σταλούν σε κάθε υποψήφιο με μήνυμα SMS, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ακριβή ημερομηνία εξέτασής του. Αιτήματα υποψηφίων για αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασής τους δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Για την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και η απλή επίδειξη έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίο θα βρείτε πατώντας εδώ. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά την είσοδό τους στο Εξεταστικό Κέντρο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε όλους τους χώρους αυτού, εσωτερικούς και εξωτερικούς.
Σημαντική Πληροφορία:

Σε περίπτωση μη λήψης του προσωπικού SMS πέντε (5) ημέρες πριν από τις ημερομηνίες των εξετάσεων και αποκλειστικά μόνο γι’ αυτόν το λόγο, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά, κατά τις ώρες 10:00 – 16:00, στο 210 77 10 805, στο εσωτερικό 352.

Με το πέρας του Θεωρητικού Μέρους (γραπτή δοκιμασία διάρκειας 2½ ωρών) ακολουθεί το Πρακτικό Μέρος (προφορική δοκιμασία). Η συμμετοχή στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή ενός υποψήφιου στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που υποψήφιος απουσιάσει σε ένα από τα δύο μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης θεωρείται συνολικά απών από τις εξετάσεις.

Οδηγίες εξεταστικής διαδικασίας

Οι ώρες προσέλευσης θα τηρηθούν αυστηρά προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην εξεταστική διαδικασία.
Ειδική σήμανση εντός του εξεταστικού κέντρου θα κατευθύνει τους υποψηφίους στις αίθουσες όπου θα εξεταστούν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό χρώματος μπλε. Δεν επιτρέπεται η χρήση στυλό οποιουδήποτε άλλου χρώματος ή μολύβι.
Μετά την είσοδο στις αίθουσες εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Επίσης οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Μπορούν να έχουν μαζί τους μια μικρή φιάλη με νερό. Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου απαγορεύεται.
Ο χρόνος της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή δοκιμασία) αρχίζει αφού διανεμηθεί σε όλους τους υποψηφίους το φύλλο ερωτήσεων. Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί 2,5 ώρες (150 λεπτά).
Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.
Αμέσως μετά την έναρξη της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή δοκιμασία), αναγράφεται σε εμφανές σημείο ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της εξέτασης οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται σχετικά.
Η έξοδος από το χώρο των εξετάσεων δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση μίας ώρας (60 λεπτά) από το χρόνο έναρξης.
Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή δοκιμασία).
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους οι επιτηρητές μπορούν να ζητήσουν από εξεταζόμενο να αλλάξει θέση. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών.
Οι εξεταζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τελευταία σελίδα του γραπτού δοκιμίου τους, ως πρόχειρο.
Όσον αφορά εξεταζόμενο που χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ή βοηθήματα ή επικοινωνεί με άλλους συνεξεταζόμενους ή θέτει στο Γραπτό Δοκίμιο σημεία αναγνώρισης και γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσει την τάξη ή δολιεύεται γενικά την εξέταση, προβλέπεται αφαίρεση του Γραπτού Δοκιμίου, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου. Στην περίπτωση αυτή το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με μηδέν (00).
H έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ωστόσο να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη έξοδος εξεταζόμενου με συνοδεία επιτηρητή.
Κάθε εξεταζόμενος αφού ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων στο Γραπτό Δοκίμιο προσέρχεται στον Επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζόμενου με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφει τα κενά σημεία του Γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων.
Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι εξεταζόμενοι που έχουν παραμείνει στην αίθουσα οφείλουν να σταματήσουν να γράφουν – ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους – και να περιμένουν την καθοδήγηση των επιτηρητών για την παράδοση των Γραπτών Δοκιμίων και των Φύλλων Ερωτήσεων.
Μετά τη γραπτή δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Πρακτικό Μέρος (Προφορική δοκιμασία). Ο υποψήφιοι προσέρχονται κατ’ αλφαβητική σειρά με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με τη σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζόμενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).

2. Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

3.1. Των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

3.2. Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

3.3. Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι επαγγελματίες θα πρέπει να υποβάλουν κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα:

4.1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή

4.2. Ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή

4.3. Νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή

4.4. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή

4.5. Φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία.

5. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως εξής:

5.1Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep, ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία» επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας». Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

5.2Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσού πενήντα ευρώ (50,00€), στην Εθνική Τράπεζα μέσω της συναλλαγής TRN 4300 «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωστοποιήσουν στον ταμία της Τράπεζας το Ονοματεπώνυμό του, το ΑΦΜ του, μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) καθώς επίσης και Διεύθυνση ΕπικοινωνίαςΕπισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, η συναλλαγή δεν θα προχωράει.

Η πληρωμή του αντιτίμου του παραβόλου με τον παραπάνω τρόπο στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού και η προμήθεια που θα βαρύνει τον υποψήφιο στις εξετάσεις είναι €0,70/συναλλαγή. Πρόσθετα, γνωρίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις τόσο μέσω του i-bank Internet Banking, όσο και μέσω του Phone Banking της Εθνικής Τράπεζας καλώντας στο τηλέφωνο: 181818. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν λογαριασμό και Internet/Phone Banking στην Εθνική Τράπεζα θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή του παραβόλου μέσα από την καρτέλα «Πληρωμές», στην κατηγορία οργανισμών «Δημοσίου», με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.» (Στην αγγλική έκδοση: PUBLIC AUTHORITIES / CENTER FOR SECURITY STUDIES – CERTIFICATION). Η πληρωμή του παραβόλου μέσα από το Internet/Phone Banking θα διενεργείται με καταβολή προμήθειας €0,20/συναλλαγή.

Β. Τα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, είναι τα παρακάτω:

  1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).
  2. Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσού εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep, ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία»  επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας» Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού.

Οι αιτήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται:

 

  • ΕΙΤΕ ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής αντιγράφων αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: security@kemea-research.gr.

Παροτρύνονται οι υποψήφιοι να προτιμήσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της διάδοσης της COVID-19.

Ειδικότερα, για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν με τη σειρά στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας τον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν και εν συνεχεία να τη σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 1.

Βήμα 2: Να σαρώσουν (Scan) σε αρχείο μορφής jpeg μια πρόσφατη φωτογραφία τους, τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 2.

Βήμα 3: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg τις δύο (2) όψεις του  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, το ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και σε αρχείο μορφής (pdf ή Jpeg) και πιστοποιητικό γέννησης. Για τους Ομογενείς, θα πρέπει να αποστέλλεται σε αρχείο μορφής pdf ή Jpeg, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου:3.

Βήμα 4: Να σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg  ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 της παρούσας ανακοίνωσης. Δηλαδή ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης και κατάρτισης ή φορολογικά ή ασφαλιστικά ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 4.

Βήμα 5: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 100,00 € προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.1.

Βήμα 6: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 50,00 € προς το ΚΕ.ΜΕ.Α. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.2.

Βήμα 7: Να μπουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, να επιλέξουν το πεδίο ‘’Δημιουργία νέου μηνύματος’’, στο πεδίο ‘’ΘΕΜΑ’’ να αναγράψουν ‘’Αίτηση συμμετοχής του Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου – Α.Φ.Μ.’’, π.χ. ‘’Αίτηση Συμμετοχής του 000111222’’, να επισυνάψουν στο πεδίο ‘’attachments’’ τα αρχεία με ονόματα: 1, 2, 3, 4, 5.1, και 5.2, να πληκτρολογήσουν στο πεδίο ‘’Διεύθυνσης Αποστολής’’: security@kemea-research.gr και να πατήσουν «Αποστολή».

Επισημαίνεται ότι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνεται μια μόνο φορά από κάθε υποψήφιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν αποτύχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης προηγούμενης περιόδου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα Εξεταστική Περίοδο, στέλνοντας την αίτηση τους με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) θα πρέπει να προβούν στην υλοποίηση των Βημάτων 1, 5 και 7 της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.

Μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης για την λήψη της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να τα στείλουν και με συστημένη αλληλογραφία στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση.

 

  • ΕΙΤΕ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Π.Ι.Α.’’]

Αιτήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή θα υποβάλλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής, θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των δικαιολογητικών  τους. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτών, οι υποψήφιοι δεν θα τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του, για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και όποιες άλλες σχετικές, με αυτές πληροφορίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται τα δε εξέταστρα δεν μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.