ΟΟργανισμός μας υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης 30 ωρών για Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΠΑΛΕ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση και παροχή της προβλεπόμενης από τον Κώδικα ISPS* εκπαίδευσης για όσους είναι υποψήφιοι να εργασθούν ως Προσωπικό Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

JUNEAU, Alaska - Petty Officers 2ed Class Steven Lincoln and Michael Helm from Anchorage's Marine Safety and Security Team patrol the cruise ship pier downtown today.

Διάρκεια 30 ώρες.

Η εκπαίδευση γίνεται στις άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις του ΑΚΤΙΣ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε επιλεγμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να προσληφθεί κάποιος ως Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως. Ο οργανισμός μας χορηγεί το προβλεπόμενο απαραίτητο πιστοποιητικό (μετά από εξετάσεις),

Τα σεμινάρια, 30 εκπαιδευτικών ωρών, περιλαμβάνουν τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες

  • Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Φύλακα – Συμπεριφορά – Στολή – Εμφάνιση
  • Γενικά περί ISPS Code
  • Ασφάλεια Λιμενικής Εγκαταστάσεως – Επίπεδα Ασφαλείας
  • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΑΑΛΕ)
  • Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως (ΣΑΛΕ) – Aνάπτυξη – Εφαρμογή, Έλεγχος
  • Λειτουργία, Βαθμονόμηση και Συντήρηση Εξοπλισμού και Συστημάτων Ασφαλείας
  • Αναγνώριση και Εντοπισμός Όπλων, Επικίνδυνων Ουσιών – Μηχανισμών
  • Αναγνώριση Χαρακτηριστικών και Συμπεριφοράς Προσώπων Επικίνδυνων για την Ασφάλεια
  • Τεχνικές διαχείρισης – Ελέγχου Πλήθους
  • Τεχνικές Επιθεώρησης, Ελέγχου και Παρακολούθησης

Οι εκπαιδευτές μας είναι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, αποκλειστικά εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ, με πολυετή διδακτική εμπειρία στον τομέα της Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Για να εργαστεί κάποιος ως Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως, θα πρέπει κατ’αρχάς να διαθέτει την προβλεπόμενη (άρθρο 3 του ν. 2518/1997) «Άδεια Εργασίας Προσωπικού Παροχής Ιδιωτικής Ασφαλείας» (security), η οποία εκδίδεται μετά από εξετάσεις που οργανώνει το Κε.Με.Α. Επι πλέον όμως, σύμφωνα με τους νόμους 3622/2007 και 1877/2008, το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση, απαιτείται να έχει εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο στις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS*.
Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και τεχνικές που προβλέπονται από τον κώδικα ISPS και εξασφαλίζουν τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές απαιτήσεις του προσωπικού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.
Η εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική μας εμπειρία, καθώς και με τις βέλτιστες και καινοτόμους εκπαιδευτικές τακτικές που εφαρμόζουμε, εγγυούνται την επαγγελματική επιτυχία των μαθητών μας.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

*Ιnternational Ship and Port Facility Security