ΟΟ Οργανισμός μας υλοποιεί Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY) με βάση τον νόμο Ν.3707/2008 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ που προβλέπουν κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Τόσο για την έκδοση καινούργιας, όσο και για την ανανέωση της υπάρχουσας «ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» απαιτείται απο 1η Ιανουαρίου 2012 η κατάθεση Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1). Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το Κε.Με.Α., μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις που διεξάγει το Κε.Με.Α. είναι η παρακολούθηση του ειδικού σεμιναρίου 105 ωρών. Τόσο η διάρκεια όσο και οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αυτού έχουν καθορισθεί από το Κε.Με.Α. και περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή – Τέστ Δεξιοτήτων και ελέγχου γνωστικού επιπέδου
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

aktis-foto3ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων / αντικειμένων ο Οργανισμός μας στελεχώνεται με εν ενεργεία Security Managers και έμπειρους καθηγητές (*) που προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

 • Ελληνική Αστυνομία
 • Ειδικές Δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ.
 • ΕΜΑΚ Πυροσβεστικού Σώματος
 • Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς
 • Νομική – Εγκληματολογία
 • Νοσηλευτική / Επείγουσες Α’ Βοήθειες

(*) Ολοι οι Καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι απο τον τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Κε.Με.Α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι είναι ικανοί να καλύψουν επαγγελματικές θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεντρικών Σταθμών Λήψης Σημάτων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαιδεύσεως θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου
 • Γνωρίζουν θέματα Υγεινής – Ασφάλειας Εργασίας (Πυρόσβεση, αντιμετώπιση σεισμών κλπ)
 • Να παρέχουν Α’ Βοήθειες