ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 105 ΩΡΩΝ

Ο Οργανισμός ΑΚΤΙΣ SECURITY TRAINING  σας ενημερώνει για το επόμενο σεμιναρίο κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας 105 ωρών, που θα λάβει χώρα to 2017