ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

O

Οργανισμός μας στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επίσης, διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, εμπειρογνωμόνων και άλλων ειδικών συνεργατών, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.

Παράλληλα και προκειμένου να καλύψουμε όλο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας, έχουμε συμβληθεί με διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα στο εξωτερικό. Στα κέντρα αυτά διεξάγονται όλες οι εκπαιδεύσεις που αφορούν σε ένοπλη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Για όσους ενδιαφέρονται για σεμινάρια επιβιώσεως (survival) στην ύπαιθρο, είμαστε συμβεβλημένοι με το Survivals Expeditions Camp, το οποίο διευθύνεται από εμπειρότατους στον τομέα συναδέλφους των Ειδικών Δυνάμεων και διεξάγουν την εκπαίδευση στα όρη  Όσσα (Κίσαβος), Όλυμπος, Πάρνηθα, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές, ανάλογα με την σχεδιαζόμενη κάθε φορά εκπαίδευση.

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY

Για τον οργανισμό μας κάθε εκπαιδευόμενος αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα. Με την εμπειρία μας σχεδιάζουμε και διεξάγουμε εκπαίδευση που καλύπτει όλους τους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας (security) με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας εξασφαλίζει την επαγγελματική σας επάρκεια στον χώρο.