ΕΕκπαίδευση Ενόπλου Προσωπικού Ιδιωτικών Εταιρειών Ασφαλείας (PRIVATE MILITARY CONTRACTOR – PMC). Διάρκεια 10 ημέρες, (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής).

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία με ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα, πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασία με αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για την εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι.
Η μεταφορά πρός και απο το κέντρο, η διαμονή και η διατροφή των εκπαιδευομένων μας γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους, για την αποτελεσματική προστασία και παροχή ασφαλείας σε ασταθείς περιοχές. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως, εφαρμόζονται ρεαλιστικά σενάρια. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικιωθούν στη χρήση διαφόρων τύπων όπλων και υλικών, απαραίτητων σε περιοχές υψηλού κινδύνου μέσα απο τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:
• Ασφαλής χρήση οπλισμού και μέσων
• Εξοικίωση με τον οπλισμό
• Ατομική τακτική και βολές με πιστόλι
• Ατομική τακτική και βολές με τυφέκιο
• Εκπαίδευση στην τακτική και τις βολές σε αστικό περιβάλλον
• Εκπαίδευση στην τακτική και στις βολές στην ύπαιθρο (διάφοροι τύποι εδάφους)
• Τακτική αγώνος εκ του συστάδην
• Τακτικές βολών σε κοντινές αποστάσεις (CQB)
• Τακτικές ομάδος ασφαλείας επι οχήματος, σε κατοικημένη περιοχή και στην ύπαιθρο
• Επείγουσα παροχή Α’ Βοήθειών σε περιπτώσεις τραυματισμού σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη πολεμική εμπειρία από διάφορα θέατρα επιχειρήσεων.

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία πεδίου σε θέματα παροχής ασφαλείας σε Υψηλά Πρόσωπα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
  • Το κέντρο μας δύναται να παράσχει προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευομένους, σε συνεργασία με διεθνή ασφαλιστικό οίκο.
  • Για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαίδευση υπάρχουν προαπαιτούμενα. Παρακαλουμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.