Ο Οργανισμός μας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΠΛΟΥΣ, υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 3 ημερών για Α’ Βοήθειες .

Η παρούσα εκπαίδευση προορίζεται για άτομα με σχετική εμπειρία  στην παροχή Α’ Βοηθειών. Αφορά μια εισαγωγή στα βασικά και συμπεριλαμβάνει τη γνώση, τις δεξιότητες και συμπεριφορές, οι οποίες απαιτούνται για να αντιμετωπίσει κάποιος μια κατάσταση ανάγκης στα αρχικά στάδια εξέλιξής αυτής. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε 3 ημέρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Διάρκεια 3 ημέρες.

Για την θεωρητική εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι στην έδρα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Για την πρακτική εκπαίδευση, η μεταφορά των εκπαιδευομένων μας από και προς τους ανάλογους χώρους εκπαιδεύσεως, γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Το Πρωτόκολλο των Α’ Βοηθειών – Βασικές αρχές.
 • Βασική ανατομία του ανθρώπου.
 • Διαμόρφωση φαρμακείου.
 • Επείγουσες τακτικές διάσωσης.
 • Φυσιολογία βαλλιστικού τραύματος.
 • Αρχές τακτικής διαχείρισης τραυματία ημέρα/νύχτα.
 • Αντιμετώπιση τραυματισμού σε περιβάλλον κινδύνου.
 • Χρήση Tournique.
 • Αντιμετώπιση μεγάλης αιμορραγίας,
 • Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα.
 • ΚΑΡ.Π.Α.
 • Ακρωτηριασμός.
 • Σοκ – Αντιμετώπιση.
 • Τρόποι μεταφοράς και εκκένωσης τραυματία.
 • Βασικές ενέργειες σε περίπτωση έκρηξης ΑΕΜ.
 • Βασικές ενέργειες σε ΡαδιοΒιοΧημική επίθεση.
 • Διαδραστικά σενάρια εκτίμησης τραυματία μάχης.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει μεθοδικά τους εκπαιδευομένους, εστιάζοντας στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών και την παροχή Α’ Βοηθειών, για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. Αναπτύσσονται μεθοδολογικές παράμετροι, που είναι βασικής σημασίας για την επιτυχημένη παροχή των Α’ Βοηθειών και τις οποίες πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει πάντα στο νου του.

Γίνεται σαφές στον εκπαιδευόμενο ότι τα περιθώρια παροχής Α’ Βοηθειών καθορίζονται αυστηρά από τις αντικειμενικές συνθήκες, μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα το έκτακτο περιστατικό.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις παρουσιαζόμενες, κατά περίπτωση, καταστάσεις.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.