ΟΟλοκληρωμένα Προγράμματα Εκμάθησης Τεχνικών Επιβιώσεως. Διάρκεια: 3 ημέρες – 5 ημέρες και Σαββατοκύριακο (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής).

surv2

Το ΑΚΤΙΣ Security σε συνεργασία με την Survival Expeditions Camp παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης τεχνικών επιβιώσεως, ώστε ο ενδιαφερόμενος μέσω μιας κλιμακούμενης (από απόψεως βαθμού δυσκολίας) διαδικασίας, να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να καταστεί ικανός να δρα υπό συνθήκες μερικής ή ολικής ελλείψεως βασικών για την ζωή του αγαθών σε μια κατάσταση επιβιώσεως, ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών και εδάφους. Με το πέρας της εκπαιδεύσεως, χορηγείται το σχετικό προς τούτο πιστοποιητικό/βεβαίωση εκπαιδεύσεως από τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό.

surv1

Η εκπαίδευση διεξάγεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο όρος Όσσα (Κίσσαβος). Επί πλέον, για την πληρέστερη εκπαίδευση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και υπό διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες (παράκτια επιβίωση, επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές κλπ), τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται και σε άλλους αντίστοιχους χώρους όπως στα όρη Όλυμπος, Πάρνηθα, Σποράδες κλπ.

Για την υλοποίηση της εκπαιδεύσεως, χρησιμοποιούνται κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, η δε πρακτική εφαρμογή της περιλαμβάνει δοκιμασμένες, εμπειρικές και αποτελεσματικές μεθόδους, καθώς και τεχνικές επιβιώσεως που εφαρμόζονται από τις Ειδικές Δυνάμεις διεθνώς. Οι παρεχόμενες γνώσεις έχουν εφαρμογή σε συνθήκες πλήρους απομονώσεως και ελλείψεως τεχνολογικών μέσων και υποδομών. Το βασικό πρόγραμμα είναι διαρκείας 5 ημερών και περιλαμβάνει τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

 1. Κάλυψη όλων των βασικών προτεραιοτήτων της επιβιώσεως (φωτιά, νερό, προσανατολισμός, σηματοδοσία-εντοπισμός, υγιεινή, καταφύγιο).
 2. Κατασκευή βασικών αυτοσχέδιων εργαλείων και μέσων από φυσικά υλικά (basic primitive craft)
 3. Ανάγνωση χάρτου/ βασικά στοιχεία τοπογραφίας
 4. Αναγνώριση βοτάνων, γνώση των ιδιοτήτων τους, τρόποι χρησιμοποιήσεως των διαφόρων μερών των βοτάνων, όπως και τρόποι παρασκευής ελαιωδών εκχυλισμάτων και θεραπευτικών αλοιφών.
 5. Α΄ Βοήθειες σε κατάσταση επιβιώσεως

Οι εκπαιδευτές μας είναι έμπειροι Αξιωματικοί ε.α. των Ειδικών Δυνάμεων με πολυετή εμπειρία στο εσωτερικό και σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Επί πλέον, ως εκπαιδευτές συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες (ιατρός, βοτανολόγος) με πλούσια εμπειρία στα αντικείμενά τους.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να επιβιώνουν οι ίδιοι, αλλά και να παρέχουν την συνδρομή τους σε τρίτα άτομα που δυνατόν να βρεθούν υπό τις ίδιες συνθήκες επιβιώσεως.
Η εξειδίκευση του εκπαιδευτικού μας οργανισμού σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εκπαιδευτική εμπειρία των συνεργατών και συναδέλφων μας του Survival Expeditions Camp, εγγυώνται:

 1. Την πλήρη εκμάθηση και αφομοίωση των αντικειμένων
 2. Την απόκτηση ενός αυξημένου αισθήματος αυτοπεποίθησης και αυτάρκειας
 3. Την αφύπνιση/διέγερση του ενστίκτου της επιβιώσεως
 4. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας
 5. Την ανάπτυξη της ευρηματικότητος του ατόμου
 6. Την προώθηση της ιδέας του «εθελοντικώς προσφέρειν»

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεωςμετά από επιτυχείς εξετάσεις.