ΛΛήψη Αποφάσης (ΛΗΑΠ) – Εκπαίδευση για στελέχη επιχειρήσεων – Διάρκεια 16 ώρες

Το ΑΚΤΙΣ Security σε συνεργασία με Αξκους των Ειδικών Δυνάμεων, παρέχει για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στα στελέχη επιχειρήσεων εταιριών ασφαλείας και αφορά στην διαδικασία Λήψεως Αποφάσεως.

Η εκπαίδευση γίνεται στις άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις του ΑΚΤΙΣ στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην δοκιμασμένη και εφαρμοζόμενη στα επιτελεία μεθοδολογία λήψεως αποφάσεως. Θα εμβαθύνουν στον τρόπο συλλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών για την απειλή, τον χώρο, τον χρόνο, τον καιρό και τα μέσα τα οποία πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν. Θα μάθουν τον τρόπο ανάλυσης των πληροφοριών αυτών και θα αποφασίσουν τι μέτρα θα πρέπει να λάβουν και σε τι ενέργειες να προβούν, ώστε να εκπονήσουν αρτιότερο και πληρέστερο σχέδιο για την αποτελεσματική προστασία του στόχου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Τα σεμινάρια της Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεως για στελέχη επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Γενικά περί προστασίας και απειλών
 • Ανάλυση τρόπου ενεργείας απειλών
 • Φρούρηση ευπαθών στόχων
 • Εισαγωγή στην Διαδικασία Λήψεως Αποφάσεως
 • Προπαρασκευή Πληροφοριών
 • Ανάλυση βημάτων ΛΗΑΠ
 • Διαχείριση κινδύνου

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο Γεώργιος Δημητρόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο Μάχης» με εκπαιδευτική εμπειρία σε Κέντρα Εκπαιδεύσεως των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας μας και της Γερμανίας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει:

 1. Τις μεθόδους ενεργείας των απειλών
 2. Τα στοιχεία εκείνα που συμβάλουν στη φύλαξη των στόχων
 3. Τη διαδικασία Λήψης Απόφασης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να εφαρμοστεί από τα στελέχη των εταιριών παροχής ασφαλείας ,
 4. Το τρόπο συλλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία του στόχου.
 5. Τη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου και την εφαρμογή της.

Η εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική μας εμπειρία, καθώς και με τις βέλτιστες και καινοτόμους εκπαιδευτικές τακτικές που εφαρμόζουμε, εγγυούνται την επαγγελματική επιτυχία των μαθητών μας.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.