ΑΑσφάλεια Υψηλών Προσώπων (VIP Security Officer). Διάρκεια 7 ημέρες, (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία μεειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα, πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασία με αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για την εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι.
Η μεταφορά πρός και απο το κέντρο, η διαμονή και η διατροφή των εκπαιδευομένων μας γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους, για την αποτελεσματική προστασία και παροχή ασφαλείας σε Υψηλά Πρόσωπα (VIPs). Ο κύριος σκοπός της εκπαιδεύσεως είναι να αναπτυχθούν οι ατομικές και ομαδικές ικανότητες των υπευθύνων (ή υποψηφίων υπευθύνων) παροχής ασφαλείας σε Υψηλά Πρόσωπα, έναντι εγκληματικών και τρομοκρατικών απειλών. Η εκπαίδευση διαρκεί 5 ημέρες και περιλαμβάνει τις παρακατω ενότητες:

 • Ασφαλής χρήση οπλισμού και μέσων
 • Ατομική εκπαίδευση σε βολές διαφόρων τύπων όπλων και από διάφορες θέσεις
 • Εκπαίδευση ομάδος ασφαλείας στην τακτική βολών
 • Εκπόνηση και Οργάνωση σχεδίου ασφαλείας για αντιμετώπιση εγκληματικών και τρομοκρατικών απειλών –
 • Πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή του σχεδίου και στις μεθόδους απεμπλοκής και ασφαλούς διαφυγής του Υψηλού Προσώπου
 • Εκπαίδευση στη τακτική αντιμετωπίσεως απειλής προερχόμενης από οχήματα (δίκυκλα, αυτοκίνητα)
 • Εκπαίδευση στην τεχνική επιθεωρήσεως του σχεδίου ασφαλείας, του προσωπικού, των μέσων και των τοποθεσιών
 • Επείγουσα παροχή Α’ Βοήθειών σε περιπτώσεις τραυματισμού

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία πεδίου σε θέματα παροχής ασφαλείας στην θάλασσα (Maritime Security)

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία πεδίου σε θέματα παροχής ασφαλείας σε Υψηλά Πρόσωπα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
 • Το κέντρο μας δύναται να παράσχει προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευομένους, σε συνεργασία με διεθνή ασφαλιστικό οίκο.
 • Για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαίδευση υπάρχουν προαπαιτούμενα. Παρακαλουμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.