ΕΕκπαίδευση στον αγώνα εκ του συστάδην (CQB – Close Quarter Battle Course), διαρκείας 7 ημερών (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία με ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα, πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασία με αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.

CQB

Για την εκπαίδευση, διατίθενται οι άρτια εξοπλισμένοι χώροι.
Η μεταφορά πρός και απο το κέντρο, η διαμονή και η διατροφή των εκπαιδευομένων μας γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Ο κύριος σκοπός αυτής της εκπαιδεύσεως είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευομένων στην χρήση και στον χειρισμό ατομικού οπλισμού ασφαλείας, στον αγώνα σε κοντινές αποστάσεις (κατοικημένες και δασώδεις περιοχές). Οι ανωτέρω ικανότητες των εκπαιδευομένων αναπτύσσονται και βελτιώνονται μεσω ρεαλιστικών τακτικών σεναρίων. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι εξής:

 • Ασφαλής χρήση οπλισμού και μέσων
 • Αντιμετώπιση εμπλοκών
 • Αλλαγή γεμιστήρος
 • Βολές εν κινήσει
 • Διοίκηση και Έλεγχος ομάδος
 • Θέσεις μάχης εντός κτηρίων, κίνηση, κατάληψη και αλλαγή θέσεως μάχης
 • Τομείς πυρός
 • Εκκαθάριση κτηρίων – διαδρόμων- κλιμάκων
 • Διαδοχική εκκαθάριση
 • Αγώνας σε δασώδεις περιοχές
 • Αντιμετώπιση τραυματισμών

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη πολεμική εμπειρία από διάφορα θέατρα επιχειρήσεων.

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία πεδίου σε θέματα παροχής ασφαλείας σε Υψηλά Πρόσωπα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
  • Το κέντρο μας δύναται να παράσχει προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευομένους, σε συνεργασία με διεθνή ασφαλιστικό οίκο.
  • Για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαίδευση υπάρχουνπροαπαιτούμενα. Παρακαλουμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

  Εκπαίδευση στον αγώνα εκ του συστάδην (CQBClose Quarter Battle Course), διαρκείας 5 ημερών (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής)