Ο Οργανισμός μας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΠΛΟΥΣ, υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης οδήγησης.

Το σεμινάριο αυτό παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να βελτιώσουν τη θεωρητική τους οδηγική κατάρτιση και αντιμετωπίσουν διάφορες συνθήκες και ακραίες καταστάσεις (σε ρεαλιστικά σκηνοθετημένα σενάρια),  που μπορεί ο κάθε οδηγός να συναντήσει καθημερινά – και ξαφνικά – στους δρόμους.

Διάρκεια 3 ημέρες.

Για την θεωρητική εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι στην έδρα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Για την πρακτική εκπαίδευση, η μεταφορά των εκπαιδευομένων μας από και προς τους ανάλογους χώρους εκπαιδεύσεως, γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Θεωρητική Εκπαίδευση

 • Ανάλυση βασικών αρχών ασφαλούς οδήγησης.
 • Ανάλυση της δυναμικής του αυτοκινήτου κατά την επιτάχυνση, επιβράδυνση και επάνω στη στροφή,
 • Ανάλυση βασικών αρχών για την οδήγηση το βράδυ, στον αυτοκινητόδρομο, σε χωματόδρομο, στη βροχή και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 • Οργάνωση και προγραμματισμός αυτοκινήτου για ταξίδι.
 •  Αναφορά στη σωστή προετοιμασία και συντήρηση του αυτοκινήτου.
  Τρόποι οικονομικής/οικολογικής οδήγησης.
 • Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος – άλλου συμβάντος.
 • Βασικά αίτια ατυχημάτων.

Πρακτική Εκπαίδευση

 • Κοινή άσκηση.
 • Επίδειξη οχήματος.
 • Μικρή αράχνη (Mini Skid Car).
 • Φρενάρισμα πανικού με αποφυγή εμποδίου.

Θεωρητική Εκπαίδευση

 • Περιληπτική αναφορά στις βασικές αρχές της ασφαλούς οδήγησης.
 • Θεωρία ιδανικών γραμμών σε στροφές με κανονικά και μη κανονικά τόξα.
 • Τεχνικές για αύξηση της πρόσφυσης κατά τη διαδικασία αλλαγής κατεύθυνσης
 • Θεωρία εκτροπών με αναφορά στους λόγους εμφάνισης και τους τρόπους ελέγχου της υποστροφή, υπερστροφής και τον συνδυασμό αυτών.

Πρακτική Εκπαίδευση

 • Αρχικούς γύρους στην πίστας με οριοθέτηση αρχής φρεναρίσματος, εισόδου στροφής, κορυφής και εξόδου.
 • Απότομη αλλαγή λωρίδας.
 • Κίνηση με τον προσομοιωτή εξαιρετικά μειωμένης πρόσφυσης σε οριοθετημένη διαδρομή.
 • Δημιουργία και έλεγχος υποστροφής και υπερστροφής.
 • Συνεχή κίνηση σε καθεστώς μερικής  ή ολικής απώλειας πρόσφυσης.
 • Κίνηση ανάμεσα σε διαδοχικά εμπόδια μεταβλητής μεταξύ τους απόστασης.
 • Φρένα πανικού από διαφορετικές κάθε φορά ταχύτητες και εκτίμηση απόστασης ακινητοποίησης.
 • Τελικούς γύρους πίστας με ανάποδη φορά και ξαφνικά εμπόδια.

Θεωρητική Εκπαίδευση

 • Είδη απειλών & αίτια επιθέσεων.
 • Επιθέσεις τρομοκρατών & αντιμετώπισή τους.
 • Έλεγχος οχήματος.
 •  Η χρήση του οχήματος σαν όπλου.

Πρακτική Εκπαίδευση

 • Διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης (slalom).
 • Slalom με όπισθεν.
 • Αλλαγή κατεύθυνσης 180 μοιρών.
 • Διαφυγή με όπισθεν κίνηση και αναστροφή.
 • Διαφυγή με εμβολισμό.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει σταδιακά και μεθοδικά τους εκπαιδευομένους, για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του οχήματος μεταφοράς ή/και συνοδείας, παρέχοντας συνακόλουθα προστασία και ασφάλεια σε πρόσωπα αυξημένου κύρους που μεταφέρουν ή συνοδεύουν. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις παρουσιαζόμενες, κατά περίπτωση, απειλές.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.