ΟΟργανισμός μας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΠΛΟΥΣ, υλοποιεί Πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 ημερών περί των χρησιμοποιουμένων Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ) – Βιοχημικών ουσιών, των διαφόρων τρόπων αναγνώρισής των, καθώς και των χρησιμοποιούμενων ανιχνευτικών μέσων.

Διάρκεια 3 ημέρες

Για την θεωρητική εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι στην έδρα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Για την πρακτική εκπαίδευση, η μεταφορά των εκπαιδευομένων μας από και προς τους ανάλογους χώρους εκπαιδεύσεως, γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: 

Η παρούσα εκπαίδευση αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευομένων περί των χρησιμοποιουμένων Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ) – Βιοχημικών ουσιών, των διαφόρων τρόπων αναγνώρισής των, καθώς και των χρησιμοποιούμενων ανιχνευτικών μέσων. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε 3 ημέρες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οι Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί (κύρια μέρη – βασικές αρχές λειτουργίας).
 • Ελληνική Νομοθεσία για θέματα ΑΕΜ.
 • Εντοπισμός ΑΕΜ.
 • Προστατευτικός εξοπλισμός και μέτρα.
 • Μεθοδολογία αντιμετώπισης ανευρισκόμενου ΑΕΜ.
 • Απαιτούμενες ενέργειες κατά περίπτωση.
 • Έλεγχος προσωπικού – οχημάτων – εγκαταστάσεων.
 • Πρακτική εξάσκηση στον έλεγχο προσώπων – οχημάτων – εγκαταστάσεων.
 • Εκκένωση εγκατάστασης ή χώρου.
 • Μέτρα μείωσης των αποτελεσμάτων έκρηξης.
 • Κατηγορίες Χημικών ουσιών.
 • Ασφυξιογόνα αέρια – Αέρια νεύρων.
 • Αέρια αίματος – Καυστικές ουσίες.
 • Παράγοντες Αρσενικού – Ουσίες Ανικανότητας.
 • Ερεθιστικές Ουσίες – Προστατευτικός εξοπλισμός.
 • Κατηγορίες Βιολογικών ουσιών.
 • Ουσίες εξουδετέρωσης χημικών και βιολογικών ουσιών.
 • Χρήση προσωπίδας (πρακτική εξάσκηση).
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικού εντοπισμού Βιοχημικής ουσίας σε κλειστό χώρο (ταχυδρομικός φάκελος – ταχυδρομική επιστολή – δέμα).

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων/αντικειμένων, ο Οργανισμός μας στελεχώνεται με έμπειρους καθηγητές, που προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

 • Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).
 • Ειδικές Δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ.
 • Ένοπλες Δυνάμεις – Ειδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει μεθοδικά τους εκπαιδευομένους, εστιάζοντας στην ανάδειξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αρχική αναγνώριση πιθανών περιστατικών ΑΕΜ και την αλληλουχία των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, απαραίτητων ενεργειών. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι μαθητές μας έχουν προσλάβει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις παρουσιαζόμενες, κατά περίπτωση, καταστάσεις.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.