ΠΠιστοποίηση ικανότητας χρήσεως οπλισμού για προσωπικό ασφαλείας πλοίων (Maritime Security – Firearms Competence Course). Διάρκεια 1-2 ημέρες αναλόγως προυπάρχουσας εμπειρίας. (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός  ΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία με  ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα, πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασίαμε αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Για την εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι.
Η μεταφορά πρός και απο το κέντρο, η διαμονή και η διατροφή των εκπαιδευομένων μας γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους, που εργάζονται (ή είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι) ως ένοπλοι φρουροί πλοίων στην χαρακτηρισμένη Θαλασσία Περιοχή Υψηλού Κινδύνου (HRA-High Risk Area). Ο κύριος σκοπός αυτής της εκπαιδεύσεως είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευομένων στην χρήση και στον χειρισμό ατομικού οπλισμού ασφαλείας, καθώς επίσης στον αυτοέλεγχο και στην «πειθαρχία πυρός», υπό συνθήκες έντονης ψυχολογικής πιέσεως (stress situations). Οι ανωτέρω ικανότητες των εκπαιδευομένων αναπτύσσονται και βελτιώνονται μεσω ρεαλιστικών τακτικών σεναρίων που θα αντιμετωπίσουν σε περιστατικά πειρατικής απειλής. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως ο οργανισμός μας εκδίδει διεθνώς ανεγνωρισμένο πιστοποιητικό firearms competence. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι εξής:

  • Ασφαλής χρήση οπλισμού και μέσων
  • Αρχές πυρός
  • Αντιμετώπιση εμπλοκών
  • Αλλαγή γεμιστήρος
  • Θέσεις μάχης στο πλοίο, κατάλληψη και αλλαγή θέσεως μάχης
  • Επιλογή θέσεως μάχης για αντιμετώπιση και απώθηση επιθέσεως

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία πεδίου σε θέματα παροχής ασφαλείας στην θάλασσα (Maritime Security)

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΜΟ και το ISO 28007, το οποίο πλέον πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες ιδιωτικής ασφαλείας πλοίων (PMSC-Private Maritime Security Companies), όλοι οι ένοπλοι φρουροί προβλέπεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στην χρήση των όπλων που χρησιμοποιούν (firearms competence). Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται ετησίως. Χωρίς το firearms competence δεν μπορεί κάποιος να εργασθεί ως ένοπλος φρουρός σε πλοίο.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
  • Το κέντρο μας δύναται να παράσχει προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευομένους, σε συνεργασία με διεθνή ασφαλιστικό οίκο.
  • Για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαίδευση υπάρχουν προαπαιτούμενα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

Ο Εκπαιδευτικός ΟργανισμόςΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία με ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα , πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασία με αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.