ΟΟ Οργανισμός μας υλοποιεί Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα ανανέωσης άδειας Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY).

Το πρόγραμμα απυθύνεται σε όλους όσους έχουν στη κατοχή τους άδεια security η οποία πρόκειται να λήξει.

aktis-foto4

Διάρκεια 30 ώρες.

Ταχύρρυθμα Σεμινάρια για Ανανέωση Αδείας Security.

Η εκπαίδευση γίνεται στις άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις του ΑΚΤΙΣ στο κέντρο της Αθήνας.

Με βάση τον νόμο Ν.3707/2008 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ, προβλέπεται κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας να κατέχει σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Για όσους κατέχουν “παλαιού τύπου” ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πρέπει με την λήξη της να την ανανεώσουν. Για να ανανεώσουν την άδεια τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν και να επιτύχουν σε εξετάσεις που οργανώνονται από το Κε.Με.Α*.

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους υποψηφίους, τόσο στα θεωρητικά, όσο και στα πρακτικά αντικείμενα, που θα διαγωνισθούν  κατά τις εξετάσεις που διεξάγει το Κε.Με.Α., ώστε να πιστοποιηθούν ως «προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών παροχής  ασφαλείας (security)» και να προβούν στην ανανέωση της αδείας τους. Για την υλοποίηση της εκπαιδεύσεως (θεωρία και πρακτική εφαρμογή) χρησιμοποιούνται σύγχρονα εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

*Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο οργανώνει και διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων / αντικειμένων ο Οργανισμός μας στελεχώνεται με έμπειρους καθηγητές που προέρχονται από τους παρακάτω χώρους:

 • Ελληνική Αστυνομία
 • Ειδικές Δυνάμεις ΕΛ.ΑΣ.
 • ΕΜΑΚ Πυροσβεστικού Σώματος
 • Eιδικές Δυνάμεις Στρατού Ξηράς
 • Νομική – Εγκληματολογία
 • Νοσηλευτική / Επείγουσες Α’ Βοήθειες

Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι από το Κε.Με.Α., με πολυετή διδακτική εμπειρία.

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαιδεύσεως θα είναι σε θέση να:

 • Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το Κε.Με.Α. για την ανανέωση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (security)
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας την ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν με στόχο την λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου
 • Γνωρίζουν θέματα Υγεινής – Ασφάλειας Εργασίας (Πυρόσβεση, αντιμετώπιση σεισμών κλπ)
 • Να παρέχουν Α’ Βοήθειες

Η εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική μας εμπειρία, καθώς και με τις βέλτιστες και καινοτόμους εκπαιδευτικές τακτικές που εφαρμόζουμε, εξασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία των εκπαιδευομένων μας στις εξετάσεις.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος.

*Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο οργανώνει και διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας.