Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης της 1ης Περιόδου 2020 των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

http://kemea.gr/el/anakoinoseis/812-1-2024?fbclid=IwAR39fd9iwbOwPlpC43HRESwUMd3lA66WHR4-KH_-Y5v5eCTnA2NvNk_l16Y

© 2016 powered by

Εγγραφή στο Newsletter