ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τον οργανισμό μας κάθε εκπαιδευόμενος αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα. Με την εμπειρία μας σχεδιάζουμε και διεξάγουμε εκπαίδευση που καλύπτει όλους τους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας (security) με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας εξασφαλίζει την επαγγελματική σας επάρκεια στον χώρο.

Αίτηση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Security (αποστολή στο contact@aktis-security.org.gr)
https://aktis-security.org.gr/wp-content/uploads/2016/06/aitisi-aktis.pdf